Transport GRATUIT la comenzile de peste 130 lei, doar pana pe 22 mai. Afla mai multe informatii aici despre promotie >>

Regulamentul oficial al campaniei promotionale "Reducere de 10% pentru abonarea la newsletter" organizata de Agrii Romania (perioada: 1 august- 31 octombrie 2023)

 

 

Art 1. Organizatorul 

 

Organizatorul ”Reducere de 10% pentru abonarea la newsletter” este AGRII ROMANIA SRL, societate comerciala din Romania, cu sediul in Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, Nr. 3, Judet Timis, Cod Postal 307200, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J35/1768/1991, CUI 1827872. Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

Promotia este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor comercializate de Agrii pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului regulament descrise mai jos. 

 

Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin vizitarea www.magazin.agrii.ro, ce apartine Agrii Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei promotionale, dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarilor respective. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a promotiei

 

Promotia va fi organizata in perioada 1 august – 31 octombrie 2023 si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, campania fiind valabila in limita stocului disponibil. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si /sau inceta desfasurarea Promotiei si, de asemenea, dreptul de a prelungi durata de desfasurare a acesteia, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

 

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial pe www.magazin.agrii.ro, site ce apartine Agrii Romania.

 

Art. 3. Drept de participare

 

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care se aboneaza la newsletter-ul Magazin Agrii si achizitioneaza produsele participante in Campanie,  in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. In sensul celor de mai sus, se considera ca orice consumator mediu, informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre Regulamentul Campaniei, iar orice decizie de a achizitiona produsele este consecinta propriei analize.

 

Daca, in cadrul Campaniei sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat accesul la Campanie, in absenta achizitiei de produse incluse in Campanie, incalcand astfel prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea sumelor si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul:

 

(i)     de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si,

(ii)   de a refuza acordarea reducerii de 10%, in cazul constatarii unor nereguli.

 

Art. 4 - Produsele participante

 

Campania vizeaza toate produsele disponibile pe site-ul www.magazin.agrii.ro care nu se afla deja intr-o alta promotie, iar campania se desfasoara strict in mediul online, prin intermediul site-ului mai sus mentionat.  

 

Art. 5 - Derularea promotiei

 

Un participant se poate abona o singura data la newsletter-ul Magazin Agrii si poate beneficia o singura data de reducerea de 10% pentru comenzile ce contin produse care nu se afla deja intr-o alta promotie. 

 

Art.6. Limitarea raspunderii

 

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la aceasta Campanie. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde. 

 

Art.7. Forta majora

 

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Art.8. Litigii

 

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

Art.9. Protectia datelor cu caracter personal

 

In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul va retine si va prelucra date cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu legislatia in vigoare si cu acordul explicit al participantilor.

 

Art.10. Alte clauze

 

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei Promotionale.