Promotii de vara de pana la -65%! Descopera aici produsele, stocurile sunt limitate>>

REGULAMENT CONCURS ABONARE NEWSLETTER

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul concursului online "ABONARE NEWSLETTER" (denumit in continuare "Concurs") este S.C. AGRII ROMANIA S.R.L. cu sediul in sos Bucuresti-Ploiesti, nr.7A, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J35/1768/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1827872 (denumita in continuare "Magazin Agrii").

 

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe pagina de Facebook "Magazin Agrii" https://www.facebook.com/magazin.agrii.ro si pe site-ul official https://magazin.agrii.ro/.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

Concursul va fi lansat si se va desfasura in perioada: 10.03.2024 – 24.03.2024 ora 23:59, ora Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii de Facebook "Magazin Agrii" https://www.facebook.com/magazin.agrii.ro si pe site-ul official https://magazin.agrii.ro/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 12 ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania si varsta peste 18 ani.

 

3.2. Nu au dreptul sa participe la Concurs angajatii companiei S.C. AGRII ROMANIA S.R.L.

 

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

3.4. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina de Facebook "Magazin Agrii" https://www.facebook.com/magazin.agrii.ro si pe site-ul official https://magazin.agrii.ro/.

 

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

 

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se inscriu in Concurs asumandu-si o identitate falsa, sau persoanele care utilizeaza mai multe adrese de e-mail pentru a se inscrie la concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

 

4.2 Persoanele care se aboneaza nu trebuie sa se dezaboneze inainte de finalizarea perioadei concursului pentru a fi eligibili pentru tragerea la sorti. Orice incercare de dezabonare si reabonare in scopul de a imbunatati sansele de castig va duce automat la excluderea participantilor din concurs

 

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA IN CONCURS

 

Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada: 11.03.2024 – 24.03.2024, ora 23:59, ora Romaniei.

 

Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

 

a) Sa ia la cunostinta prevederile prezentului Regulament, disponibil gratuit pe site-ul oficial al Magazin Agrii, https://magazin.agrii.ro/ (link pagina regulament).

b) Sa indeplineasca cerintele de inscriere in Concurs, cum ar fi:

 

1.           Abonare la newsletter-ul site-ului https://magazin.agrii.ro/

2.           Sa se inscrie in Concurs, folosind toti pasii mentionati mai sus in perioada 11.03.2024 – 24.03.2024, ora 23:59, ora Romaniei.

 

SECTIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

 

6.1. Premiul consta intr-un voucher in valoare de 300 lei, ce poate fi utilizat pentru achizitionarea oricarui produs de pe site-ul official https://magazin.agrii.ro/.

 

6.2. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti, utilizand site-ul. Se va desemna un singur castigator si un castigator rezerva. Castigatorul  rezerva beneficiaza de premiu in situatia in care castigatorul  nu isi revendica premiul in 3 zile de la data extragerii.

 

6.3. Castigatorul va fi notificat pe pagina de Facebook "Magazin Agrii" https://www.facebook.com/magazin.agrii.ro si pe adresa de e-mail pe care a utilizat-o pentru a se abona la newsletter.

 

6.4. Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pe pagina de Facebook "Magazin Agrii" https://www.facebook.com/magazin.agrii.ro, in termen de 1 zi de la data incheierii Concursului.

 

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

7.1. Prin inscrierea in acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

7.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Magazin Agrii, https://magazin.agrii.ro/.